مقایسه‌ازدواج و طلاق‌در ایران و سایرکشورها

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با تشریح آمار مقایسه‌ای ازدواج و طلاق در ایران با سایر کشورها گفت:

علی اکبر محزون با بیان این مطلب افزود: آمار میزان ثبت ازدواج و طلاق در کشور و ویژگی‌های آن از جمله آمارهایی است که علاوه بر مسائل فرهنگی و اجتماعی، به لحاظ تأثیر غیرمستقیم در تحولات جمعیتی نیز در سطوح مختلف جغرافیایی اعم از کل کشور، استانها، شهرستان‌ها، شهرها و نقاط روستایی مورد توجه است.

وی گفت: شاخص‌های آماری این دو واقعه حیاتی، علاوه بر سطوح داخل کشور در سطوح بین‌المللی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که بخش آمار سازمان ملل متحد نیز هر سال اقدام به جمع‌آوری و مقایسه این آمار از کشورهای مختلف و انتشار آن در قالب سالنامه آماری می‌کند.

به گفته وی، نکته مهمی که در این میان وجود دارد، ایجاد شرایط محاسباتی برابر جهت انجام مقایسه‌های مذکور است که به طور استاندارد، این کار با تقسیم آمار ثبت هر واقعه بر کل جمعیت هر کشور یعنی محاسبه شاخص «نرخ» انجام می‌شود؛ چراکه چنانچه جمعیت کشوری کمتر یا بیشتر از کشور مورد مقایسه باشد، شاخص نرخ، اثر آن را خنثی می کند و باعث امکان مقایسه‌پذیری کشورها در این زمینه می‌شود. لذا نباید به اشتباه فقط آمار خام این دو واقعه مبنای مقایسه کشورها قرار گیرد.

شاخص ازدواج و طلاق در ایران ۱۱.۷ و ۱.۹ در هر هزار نفر

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، نرخ ثبت واقعه ازدواج و طلاق در کشور ما، یعنی حاصل تقسیم آمار سالانه هر واقعه بر جمعیت کشور، در سال ۱۳۹۰ به ترتیب برابر با ۱۱.۷ و ۱.۹ در هزار نفر بوده که به عبارت دیگر به ازای هر هزار نفر جمعیت در کشور، این تعداد ازدواج و طلاق به ثبت رسیده است.

وی افزود: عوامل مختلفی بر مقدار این دو شاخص تأثیرگذار هستند که از جمله آنها می‌توان به میزان جوانی جمعیت، فرهنگ و آداب و رسوم، سن قانونی ازدواج و مسائل اجتماعی اشاره کرد و در تجزیه و تحلیل مقایسه کشورها یا مناطق مختلف یک کشور با یکدیگر این عوامل را مورد توجه قرار داد.

محزون گفت: در نتیجه‌ مطالعاتی که در دفتر آمار و اطلاعات جمیعتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در زمینه مقایسه میزان نرخ ازدواج و طلاق براساس منابع معتبر بین‌المللی انجام شده، نکات قابل توجهی در مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای کمتر توسعه‌ یافته با جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد که حاکی از جایگاه خوب کشور در زمینه ازدواج در بین کشورهای منطقه و جهان است .

ایران در نرخ ازدواج مقام دوم منطقه است

وی در مورد نرخ ازدواج درکشورهای توسعه یافته نیز اظهار داشت: نرخ ازدواج ایران بعد از تاجیکستان از تمام کشورهای منطقه که این شاخص برای آن‌ها ارائه شده و حتی از تمام کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است. این شاخص برای کشور فرانسه ۳.۹، کانادا ۴.۵، آلمان ۴.۷، نروژ ۴.۸، ژاپن و استرالیا ۵.۵، چین ۷.۵، روسیه ۸.۵ درهزار و ... گزارش شده است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در مورد نرخ طلاق نیز افزود: براساس همین مطالعه، نرخ طلاق در کشورهای مورد بررسی، برای روسیه ۴.۵، فنلاند ۲.۶، کره جنوبی ۲.۵، نروژ ۲.۴، آلمان و استرالیا ۲.۳، فرانسه ۲.۱ و ژاپن ۲ درهزار است که ملاحظه می شود شاخص نرخ طلاق در ایران از تمامی کشورهای ذکر شده و همچنین برخی کشورهای منطقه مانند قزاقستان، اردن و کویت کمتر است.

به گفته وی، از سوی دیگر، این شاخص در مقایسه با برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه و لبنان که نرخ طلاق در آنها ۱.۶درهزار است بیشتر است.

نسبت طلاق به ازدواج در فرانسه بیش از کشورهای توسعه یافته است

وی افزود: علل و عوامل اجتماعی متعددی در بروز این پدیده نقش دارند که در دسته‌بندی علل عمده آن در کشورهای دنیا، عواملی نظیر: مشکلات ارتباطی، پیامدهای اقتصادی، بدرفتاری همسران، خیانت همسران، مشکلات جنسی، ناسازگاری، تغییر نگرش در مورد نقش‌های مناسب برای زنان و ... نام برده شده است. شاخص دیگری که می‌تواند در خصوص ازدواج و طلاق مورد بررسی قرار گیرد، درصد آمار طلاق در مقایسه با آمار ازدواج‌هاست که بیانگر مقایسه سرعت رشد طلاق نسبت به ازدواج است.

وی تاکید کرد: نسبت آمار طلاق به آمار ازدواج‌ها در ایران ۱۶.۳ درصد است که این شاخص در فرانسه ۵۳.۲، روسیه ۵۲.۶، نروژ ۴۹.۸، آلمان ۴۸.۸، کانادا ۴۶.۳، استرالیا ۴۱.۲، ژاپن ۳۵.۸، چین ۲۱.۲، ترکیه و اردن ۲۰.۳ درصد و ... می‌باشد. این بدان معناست که در صدر این جدول برای کشورهای توسعه‌یافته و منطقه، درصد طلاق به نسبت ازدواج‌ها در حدود ۵۰ درصد است، یعنی یک طلاق در مقابل هر دو ازدواج.

/ 0 نظر / 11 بازدید