سالگرد رحلت امام خمینی بر همه عاشقانش تسلیت باد

آنانکه خاک را با نظر کیمیا کنند

یا آنکه قلب تیره ما را طلا کنند

آنانکه زیر بارش ابر نگاهشان

فرماندهی کل قوا را دعا کنند

آن عاشقان یوسف زهرا(س) که روز و شب

با قطره های اشک خود "آقا بیا" کنند

هل من معین شنیده و لبیک گفته اند

جان را فدای شه کرببلا کنند

دور امام بی سرشان تا اذان صبح

شبهای جمعه حلقه ماتم به پا کنند

این دستهای خالی ما و عطایشان

آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟

/ 0 نظر / 6 بازدید