حدیث نفس

رزمنده ای کـه در فـضای سایبر می جنـگی بـرای فـشردن کلیدهای کامپیوتر وضـو بگیر و بـا نیـت قربة الی الله مطلب بنویس. بدانکه تو مصداق و مارمیت اذ رمیت ... هستی . تو در شبهای تـاریک جبهه سایبری ازمیدان مین گناه عبور میکنی مراقب باش، به شهدا تمسک کن بصیرتت رابالا ببر که ترکش نخوری...رابطه خودت را با خدا زیاد کن...با اهل بیت یکی شو ودر این راه گوش به فرمان انها باش

/ 0 نظر / 5 بازدید