بین الطلوعین

بین الطلوعین یعنی فاصله‌ی زمانی بین دو طلوع مقدس


 

یعنی فاصله‌ی بین طلـوع سر بریده‌ی حضرت خورشید بر فراز نیزه و طلوع پرچـم " یالثــارات الحسیـن " بـر فــراز خانه‌ی کعبه

 

و مــا اکنون در بین الطّلوعیـن به سر میبـریم!

 

به طلوع اول که نرسیـدیم؛ امــا طلوع دوم در راه است.

 

نکند خوابمــان ببرد و بعد از طلوع،از خواب بیدار شویم! که دیگــر آنگاه نماز قضا شده و واجبی مغفول مانده.

 

اصلا اگر خوابیدن در "بین الطلوعین" بـرای همه مکروه است، برای خونخواهـان حسین حرام تر از حرام است !!

 

نکند خواب باشیم، خواب بمانیم و بعد که بیدار شدیم ببینیم به جــای پرچـم "یالثـارات الحسیـن" سـر امــاممــان بـر نیــــزه رفتـه باشد

متنی از برادر سجاد شاکری

/ 0 نظر / 13 بازدید