پای درس آقا مجتبی

تا قبل از این خواندن و شنیدن از استاد تنها دغدغه ای بود شخصی اما اشتباه کردیم و امروز باید درس های استاد را بازخوانی کنیم که دیگر از چشمه فیاض او به نصیب شده ایم.

اما میشود دوباره دل در دریای معرفت آقا مجتبی سیراب کرد و در این بخش با هم در محضر استاد تلمذ میکنیم. مطالب این بخش را از صفحه پای درس آقا مجتبی پیگیری نمایید.


 

/ 0 نظر / 14 بازدید