گرامی داشت هفته قوۀ‌قضاییه با شکستن حرمت دستگاه قضا توسط دولت؟!

امروز شنوندۀ سخنِ زیبایِ رئیس‌جمهور بودم؛ سخن‌هایِ شیرینی که کامم را تلخ کرد! آقای روحانی گفت: «قوۀ‌قضاییه از دیدگاه قانون اساسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
4 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
19 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
8 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
19 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
22 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
11 پست
آبان 90
15 پست
مهر 90
29 پست
شهریور 90
36 پست
تیر 90
40 پست
خرداد 90
20 پست