آیت الله مصباح یزدی با اشاره به این که خطر بزرگی انقلاب و اسلام را تهدید می کند به طرز عمل یک تفکر انحرافی برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری در انتخابات پرداخت و گفت: هدف تفکر انحرافی القای منحصر بودن تمام فعالیت ها به یک نفر برای رئیس جمهور شدنش است.


وی در جمع تعدادی از سرداران دفاع مقدس افزود: این خطر بزرگی است که به نام اسلام، با استفاده از خون شهیدان و بعد از تحمل این همه سختی ها بگویند انتخاب شدن چنین کسی که نه شناخت درستی از اسلام دارد و نه سوابق روشنی در انقلاب، مرتبه ای از ظهور است، بدین ترتیب شیطان وسایلی فراهم کرده که در دل یک کشور اسلامی با شعارهای دینی، نطفه یک حرکت ضداسلامی منعقد شود.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: برقراری نظام اسلامی زیر سایه رهبری و نائب امام زمان(عج) از نعمت ها و موهبت های ویژه الهی است بنابراین وظیفه ما در چنین جامعه ای سخت تر است و امتحانات الهی نیز شکل خاص تری پیدا می کند. آیت الله مصباح یزدی دو اصل کلی مرتبط با جامعه اسلامی را مورد توجه قرار داده و تصریح کرد: باورها، اعتقادات و بینش های ما نسبت به خود، جامعه و جهان هستی و هم چنین گرایش ها، از عواملی است که باید مراقب آنها بود و محتاطانه عمل کرد و از باورهای غلط و گرایش های انحرافی که انسان را از اهداف اصیل دور و سرگرم لذت های زودگذر می کنند، پرهیز کرد. آیت الله مصباح یزدی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در چند سال اخیر، چنین احساسی پیش آمده که خطری پیچیده نسبت به اساس فکری جامعه در حال شکل گرفتن است و شیطان تمام تجربیات و حیله های خود را به کار گرفته تا طرز فکری انحرافی را در جامعه القاء کند.
آیت الله مصباح یزدی یادآور شد: امام خمینی(ره) ایران را برای اسلام می خواست، اما این گروه اسلام را فدای ایران می کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: کمال استادی این شیاطین در اینجا ظاهر می شود که با القای این فکر که امام زمان(عج) کشور را اداره می کند، سعی در تضعیف جایگاه ولی فقیه دارند و نیاز به وجود ولی فقیه را زیر سؤال می برند.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: این طرز فکر به سمتی در حال حرکت است که می گوید ما با رابطه ای معنوی می توانیم خواسته امام زمان(عج) را به دست آوریم و کشور را بی واسطه و بدون نیاز به متخصصان اسلام شناس اداره کنیم.
آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: هدف این تفکر انحرافی آن است که در آینده این تصور القا شود که تمام فعالیت ها، طرح ها و خدمات انجام شده در این چند سال از جانب یک نفر منحرف بوده و او بزرگ ترین استراتژیست عالم است و هر کاری که انجام داده ایم از او الهام گرفته ایم و بنابراین او باید رئیس جمهور آینده شود و کشور را اداره کند.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در پایان تأکید کرد: اکنون اگر احتمال ضعیفی هم بدهیم که شیطان چنین نقشه ای کشیده است، باید حواسمان جمع باشد، احتیاط کنیم و نسبت به حوادث و فتنه ها حساسیت و عکس العمل مناسب انجام دهیم.


آیت الله مصباح یزدی یادآور شد: امام خمینی(ره) ایران را برای اسلام می خواست، اما این گروه اسلام را فدای ایران می کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: کمال استادی این شیاطین در اینجا ظاهر می شود که با القای این فکر که امام زمان(عج) کشور را اداره می کند، سعی در تضعیف جایگاه ولی فقیه دارند و نیاز به وجود ولی فقیه را زیر سؤال می برند.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: این طرز فکر به سمتی در حال حرکت است که می گوید ما با رابطه ای معنوی می توانیم خواسته امام زمان(عج) را به دست آوریم و کشور را بی واسطه و بدون نیاز به متخصصان اسلام شناس اداره کنیم.
آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: هدف این تفکر انحرافی آن است که در آینده این تصور القا شود که تمام فعالیت ها، طرح ها و خدمات انجام شده در این چند سال از جانب یک نفر منحرف بوده و او بزرگ ترین استراتژیست عالم است و هر کاری که انجام داده ایم از او الهام گرفته ایم و بنابراین او باید رئیس جمهور آینده شود و کشور را اداره کند.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در پایان تأکید کرد: اکنون اگر احتمال ضعیفی هم بدهیم که شیطان چنین نقشه ای کشیده است، باید حواسمان جمع باشد، احتیاط کنیم و نسبت به حوادث و فتنه ها حساسیت و عکس العمل مناسب انجام دهیم.